Bij inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement.

Door deelname erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit reglement; niet naleving van deze bepalingen kan uitsluiting door de organisatie ten gevolge hebben. Overal waar “hij” staat, moet “hij” of “zij” worden gelezen.

Algemeen

 • De tocht Noordkaap – Amersfoort en de laatste etappe Amersfoort – Zwolle – Amersfoort zijn geen wedstrijden maar toertochten. Het doel is, door met de fiets deel te nemen aan de challenge Noordkaap – Amersfoort, zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting Geef om Kinderen voor het project Noordkaap – Amersfoort.
 • Deelnemer spant zich in de etappes te volbrengen waarvoor hij zich geeft ingeschreven.
 • Van alle deelnemers wordt verwacht dat zij zorgen voor een sponsoropbrengst van minimaal € 1000 voor de deelnemers voor de eerste week (start Noordkaap) en € 100 voor de deelnemers  aan de laatste etappe Amersfoort – Zwolle – Amersfoort.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om een individuele deelnemer die de minimale sponsoropbrengst niet haalt uit te sluiten van deelname. Inschrijfgeld en eventueel gerealiseerde sponsoropbrengsten worden niet geretourneerd. De organisatie gunt je plaats dan alsnog aan iemand anders. De reden voor deze maatregels is gelegen in het feit dat we recht willen doen aan diegene die alles op alles zetten om een mooi bedrag in te zamelen.
 • Bij inschrijven vult iedere deelnemer een medische verklaring in. De organisatie kan naar aanleiding daarvan een medische keuring eisen. Deze keuring gebeurt dan op kosten van de deelnemer.
 • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organisatie, zijnde de Stichting ‘Geef om Kinderen’, zonder daar een vergoeding voor te claimen.

Inschrijving

 • Deelnemers volbrengen de toertocht per fiets.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/verzorgers.
 • Inschrijving is definitief nadat de medische toestand van de deelnemer akkoord is bevonden. Daartoe is de deelnemer verplicht een medische vragenlijst, naar waarheid, in te vullen. Wanneer de vragenlijst daartoe aanleiding geeft, eist de organisatie dat de deelnemer een medische keuring ondergaat. Het resultaat van de keuring kan aanleiding geven deelname te weigeren.
 • Het inschrijfgeld voor de laatste etappe Amersfoort – Zwolle – Amersfoort bedraagt €50  (inbegrepen: wielertenue Noordkaap – Amersfoort 2018). Het inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier en het klikken op “Inschrijven”. Je ontvangt daarna een factuur voor dit bedrag. Je verklaart dit bedrag te zullen voldoen binnen 14 dagen.
 • Het inschrijfgeld voor de eerste week en/of de hele tocht bedraagt €500  (inbegrepen: wielertenue Noordkaap – Amersfoort 2018). Het inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier en het klikken op “Inschrijven”. Je ontvangt daarna een factuur voor dit bedrag. Je verklaart dit bedrag te zullen voldoen binnen 14 dagen.
 • Indien deelnemers annuleren dan wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook reeds gedane donaties worden niet gerestitueerd. De in het inschrijfgeld inbegrepen kleding wordt wel uitgeleverd.

 

Deelname Noordkaap – Amersfoort

 • Deelname aan Noordkaap – Amersfoort is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers. Zij zijn verplicht het startnummer te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht beschikken over een deugdelijke fiets.
 •  Een belangrijk onderdeel van de identiteit van het evenement is de gelijkheid in kleding. De deelnemers zijn verplicht de Noordkaap – Amersfoort kleding te dragen.

Route

 • De route wordt op een niet afgesloten parcours gereden.
 • De route Amersfoort – Zwolle – Amersfoort wordt uitgezet middels pijlen op en/of langs de weg.
 • Deelnemers dienen op hun eigen weghelft te blijven.
 • De route wordt niet bewaakt door vlaggenisten/waarschuwingspijlen.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu. Afval wordt niet op straat gegooid, maar bewaard en in een prullenbak of container gedeponeerd. Vernielingen en bekladden van bezittingen van overheid en anderen zijn niet toegestaan.
 • Verzorging door de deelnemers dient te geschieden op parkeerplaatsen en mag het overige verkeer niet hinderen.

Veiligheid

 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers, waarbij de organisatie een beroep doet op het gezond verstand van iedereen.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht tijdens alle etappes.
 • De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schades.

Aanwijzingen en overtreding daarvan

 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten.

Aansprakelijkheid van de organisatie

 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer en supporters.
 • De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.

Start typing and press Enter to search