Stichting ‘Geef om Kinderen’ heeft een ANBI status (Algemeen nut beogende instellingen).

Ons complete beleidsplan is hier te downloaden.

Een korte resumé van ons beleidsplan is als volgt:

  • de naam van de instelling: Stichting Geef om Kinderen
  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 857710667
  • het post- of bezoekadres: Stichting Geef om Kinderen, Kwartelstraat 7, 3815 AK Amersfoort.
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling: De Statutaire doelstelling van de stichting is om geld in te zamelen om kinderen te helpen in hun ontwikkeling. Dit in de meest brede zin van het woord. Er moet daarbij ook een financiële oplossing denkbaar zijn waardoor de kinderen daadwerkelijk geholpen worden.
  • de hoofdlijnen van ons beleidsplan: De werkzaamheden van de stichting zullen gericht zijn op het organiseren van activiteiten waarmee geld wordt ingezameld voor het daarvoor gekozen doel.

Wij willen eens in de 2 jaar een activiteit organiseren. De stichting zal zorg dragen voor de organisatie daarvan. Daarmee zullen de netwerken van de bestuursleden actief worden ingezet om altijd een team van professionals te hebben die de activiteit gaan organiseren.
De stichting zal daarmee een actieve maar met name een sturende rol hebben en daarmee de supervisie waarborgen.
Naast de activiteiten zal de stichting zelf actief zijn om structurele sponsoring aan de stichting te binden.

  • de functie van de bestuurders: Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan. Dit zijn de volgende natuurlijke personen:

Voorzitter: Ralph Ratterman
Secretaris: Edwin Weijzen
Penningmeester: Martijn van Dijk

  • het beloningsbeleid: Wij willen nogmaals benadrukken dat de bestuurders van de Stichting zich vrijwillig inzetten. Zij ontvangen geen beloning. Bij onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskosten, dan wel administratiekosten. Er worden geen vacatiegelden betaald! De Stichting heeft geen personeel in dienst!
    Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in het beleidsplan, wat via de link hierboven te downloaden is.
  • een financiële verantwoording: Deze zal in 2018 tijdig op deze website worden geplaatst.

Start typing and press Enter to search