Stichting Geef om Kinderen doneert geld aan veelbelovend wetenschappelijk onderzoek welke uiteindelijk moet leiden tot een behandeling en medicatie voor kinderen met een stofwisselingsziekte, een aangeboren hartafwijking of kanker.
Bij de feitelijke besteding van ingezamelde gelden betrachten wij uiterste zorgvuldigheid, met name omdat de financiële middelen binnen de Stichting Geef om Kinderen bijeen zijn gebracht door particulieren en zakelijk donateurs (door derden).

Om te beoordelen of een wetenschappelijk onderzoek in aanmerking komt voor een financiële bijdrage is veel medische expertise nodig en (inter)nationaal inzicht in het landschap van onderzoekcentra naar de eerder genoemde ziektes. Daarbij is onafhankelijkheid een sleutelwoord. Omdat de Stichting Geef om Kinderen zich voornamelijk richt op fondsenwerving en georganiseerd is door uitsluitend vrijwilligers, beschikt de stichting niet zelf over de benodigde kennis en infrastructuur om te komen tot een juiste beoordeling van dit wetenschappelijk onderzoek.

Stichting Geef om Kinderen maakt daarom gebruik van de expertise van andere instellingen/stichtingen die wel beschikken over een onafhankelijke en deskundige Medisch Advies Raad c.q. beoordelings- commissie.
Alleen indien de Stichting Geef om Kinderen een schriftelijke bevestiging ontvangt van een door een Medisch Advies orgaan goedgekeurde aanvraag, welke beoordeeld is volgens een vaste en strikte procedure, zal overgegaan worden tot het doneren van geld.
Hiermee borgen wij dat de door de Stichting Geef om Kinderen gedoneerde gelden goed besteed worden en een wezenlijke bijdrage leveren aan onderzoeken naar stofwisselingsziekten, aangeboren hartafwijkingen, kanker en naar de behandeling van patiënten.

Start typing and press Enter to search